POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

DATELE NOASTRE DE CONTACT:

SC MAGNET FINANCIAL ADVISOR SRL

e-mail: contact@magnet-financial.ro

adresa: strada primariei, numarul 18, municipiul oradea, judetul bihor

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice prin prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, regulament care este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

MAGNET FINANCIAL ADVISOR se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE și te informează prin “politica de confidentialitate” asupra drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

PRELUCRAREA DATELOR

MAGNET FINANCIAL ADVISOR prelucrează datele cu caracter personal în scop legal, în scop de informare, dar și de marketing direct, pentru a te ține la curent cu noile noastre produse și servicii conform căutărilor tale efectuate în site-urile noastre, după abonarea ta la alertele noastre, oferindu-ne acordul de procesare al acestora.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit din prestarea serviciilor către persoane fizice care solicită acest tip de servicii și acceptă termenii și condițiile de pe site.

Privitor la scopul de marketing direct, te asigurăm că selectam și analizăm datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresă, adresă mail, număr telefon pentru a putea luă legătură cu tine, cu ușurință.

Pentru a determina perioada prelucrării datelor personale, luăm în calcul perioada contractuală până la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane juridice, iar pentru persoane fizice – în termen de 10 zile de la primirea unei cereri specifice, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din strada primariei, numarul 18, municipiul oradea, judetul bihor.

 

DREPTURILE TALE

Dreptul de acces – ai dreptul să obții de la noi o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă este cazul, și acces la acestea privind modalitatea în care sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul să îți primești datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, date care pot fi transmise direct altui operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opoziție – când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – ai dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) – ai dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal etc.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Îți poți exercita aceste drepturi trimițând o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul nostru din strada primariei, numarul 18, municipiul oradea, judetul bihor.

 

CE DATE COLECTĂM?

Date de identificare: nume, prenume.

Date de contact: numere de telefon.

Date tehnice: date de logare, IP, tip și versiune browser, setare fus orar și locație, sistem operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile;

Date utilizare: cum să folosești paginile noastre web, serviciile etc;

Date marketing și comunicare.

NU colectăm și prelucrăm nicio dată sensibilă despre ține: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață și orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale etc.

Surse terțe: Există posibilitatea primirii de date cu caracter personal din surse terțe sau publice, spre exemplu: Google, Facebook, Registrul Comerțului etc.

 

MARKETING

Primești comunicări de marketing dacă ai acceptat “Termenii și Conditiile” și “Politica de confidentialitate” de pe site-ul www.magnet-financial.ro .

Datele tale cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru a te informa în legătură cu noi lansări de servicii/produse ale noastre sau ale clienților noștri.

Este posibil ca datele tale să ajungă și către terțe părți numai în următoarele situații:

Dacă vom folosi serviciile de externalizare ale unei firme de servicii IT și administrare sistem;

Către Administrația Fiscală, organe de reglementare și alte autorități din România care solicită raportarea activităților de procesare.

Datele tale cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți, care se supun obligației de confidențialitate.

Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor personale, scrie-ne la contact@magnet-financial.ro.

 

Îți mulțumim!

ECHIPA MAGNET FINANCIAL ADVISOR